120 години Владимир Димитров - Майстора

Ретроспекция на Шипка 6

Следи във времето,
Светла Петкова