Брой 38, 25 октомври 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Ноктюрно с Разум и Елит, Христо Буцев

Дебатите Общественото мнение за престъпността, Марин Бодаков
100 години от рождението на Борис Ангелушев, Невена Стефанова
Пърформансите ни - Литература в действие, Петър Чухов
Андрей Лекарски за цифровата живопис, Диана Попова
Конституция на Европа - проект на Робер Бадентер
САЩ след 11.09 - поглед от Европа
Видимият салон, Енчо Мутафов

In memoriam
Генчо Стоев
Петър Корнажев