По електронната ни поща пристигна писмото, което публикуваме по-долу. В знак на солидарност с колегите от Новосибирск го предлагаме и на нашите читатели.

Арт-Новосибирск е забранен

Вчера научният съвет към Картинната галерия е взел, меко казано, странното решение за изключването на фестивалите на съвременното изкуство "Арт-Новосибирск" от бъдещите планове на галерията.
Досега са проведени два фестивала. В рамките на "Арт-Новосибирск" са показани десетки експозиции от градовете на Сибир, Урал, Средна Азия, Москва, Петербург, Рига, Харков, а също така от Германия, Великобритания, Франция, Австрия и Япония.
Освен изложби, в галерията се органидират лекции, кръгли маси, видео и кинопрожекции. Фестивалите предизвикаха интерес сред зрителите и средствата за масова информация. Още първият "Арт-Новосибирск 2000" беше официално признат за "събитие на годината" в културния живот на града.
На втория фестивал "Арт-Новосибирск" за пръв път в нашия град беше показана голяма изложба на съвременната британска графика...
Решението на научния съвет е твърде тревожна и деструктивна танденция.

17 октомври 2002 г.

Е-mail: nkg@gallery.nsc.ru

Владимир Назански
куратор на Арт-Новосибирск, изкуствовед, член АИС

P.S. Специфична особеност на научния съвет към Картинната галерия е отсъствието на действителни учени в него. Нещо повече, по-голямата част от членовете му нямат художествено образование.
Друга особеност е отсъствието в съвета на независими членове, които не са сътрудници на галерията - художници и културолози.