Културен коктейл


Дупки и кръпки, Румен Даскалов
Питанки на битието, Румен Леонидов
Поредното обсъждане на Есенните изложби, Диана Попова

Фестивалът Арт-Новосибирск е забранен, Владимир Назански

Изложбата 80-те години. Познати - непознати - забравени, Светла Петкова
Изложба кожени пластики на Драган Милев-Дари, Диана Попова
Горани от Мелбърн пяха в София, Елисавета Вълчинова-Чендова
Сборникът Любов, завист, благодарност, Марин Бодаков
Спектакълът Пътуване до Токио в НДК, Петър Пламенов