Почина

Петър Корнажев.

Името му беше символ на най-високия професионализъм в българската адвокатура. Адвокатството беше негово призвание.
Беше интелектуалец и идеалист, влюбен в правото. Беше роден оратор. Говореше гордо и красиво, с убеденост в каузата и вяра в справедливостта. Речите му владееха съдебните зали.
Беше добър, честен, чувствителен и етичен, помагаше на младите юристи, учеше начинаещите.
Работеше неестествено много. Живееше енергично и със себеотдаване. Беше борец, преживяваше неуспехите тежко, но умееше да се шегува.
Обичаше музиката, художественото слово, живописта, увличаше се от история, психология и философия. Пишеше научни съчинения и публицистика. Изнасяше лекции, преподаваше. Беше талантлив и разностранен.
Имаше чувство за достойнство и чест, беше независим. Беше патриот.
Беше гражданин. Беше личност - от онези, които създаваха критериите в професията.
Петър Корнажев остава в историята като един от колосите на наказателноправната защита.
Бяхме щастливи да сме негови приятели. Мнозина са му задължени - ние сме само част от тях.


Даниела Доковска
Йорданка Вандова
Ина Лулчева