Брой 39, 1 ноември 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Амелия Личева (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Награди по пантофи, Копринка Червенкова

Харалан Александров за културата на заучена безпомощност, Марин Бодаков
Конференция за Балканите на проекта НЕКСУС, Чавдар Маринов
50 години от смъртта на Иван Лазаров, Николай Бошев
Златна роза 2002 - крехко стабилизиране, Геновева Димитрова
Залцбург 2002 - супермаркет на луксозната класа, Мария Костакева
Конституционният момент на Европа, Александър Арабаджиев
Томас Фрийдмън: На Америка са нужни съюзници

In memoriam
Мануел Алварес Браво