Отвъд мълчанието е заглавието на изложба, събрала изкуството на Дарина и Андрей Яневи. От 23 октомври тяхната живопис изпълва с положителна енергия изложбеното пространство на втория етаж на Националната галерия за чуждестранно изкуство. Жанрове като пейзажа или фигуралната композиция, отдавна придобили рутина при създаването и възприемането, биха спечелили единствено, ако предлагат необичаен поглед към обичайна предметност и явления. Точно това е предимството на картините на Андрей и Дарина. Качество в изложбата откриваме и в различността на творческите подходи на художниците, въпреки тяхната близост като творческо семейство. Платната на Андрей Янев излъчват духовна сила. Откриваме я в отношенията между хората, в образите, присъщи на религиозната тематика. Позитивни като чувство, композициите най-често са решени в земни тонове - кафяви, охри, зелени. Това, което ги отличава, е необичайната посока (отдолу), от която идва светлината. Картини като "Благовещение" и "Светът" са изцяло в бяло, от което фактурно се открояват "светлинни" силуети. Основно изразно средство в няколкото "метафизични" пейзажа ("Свято място", "Светлина", "Светло място") е светлината, която сякаш струи от самите предмети.
Дарина Янева е използвала пастелна техника за създаването на своите пейзажи. Най-често използван мотив са скалните планински масиви в пясъчни тонове. Заглавия като "Послания от слънцето" или "Силата на тишината" внушават, че това не са просто пейзажи, а откровения - чисти и неподправени. Крехката същност на пастела допринася за изграждането на почти неземната образност, при което цветът затрептява в сгъстени тонални съотношения.

Светла Петкова