Национален център за книгата
при Министерство на културата
обявява конкурс за финансиране на:

* проекти на библиотеките в страната за попълване на фондовете им с български книги (художествена литература, хуманитаристика, издания за деца) и български периодични издания в областта на културата, литературата и образованието (абонамент за 2003 година);
* проекти за създаване и/или поддържане на рубрика за оперативна критика в областта на книгата в периодични издания с национално разпространение;
* издателски проекти по програмата "Помощ за книгата".
Краен срок за кандидатстване: 11 ноември 2002 г.
За допълнителна информация: Национален център за книгата при Министерство на културата, бул. "Ал. Стамболийски" 17, 1056 София.
Тел: 989 48 38 (вътр. 341, 205); 988 40 21; 980 74 03; факс 980 57 93; e-mail: nbc@tecno-link.com