Осезаемо дихание
"Места на всекидневието. Миниатюри от европейската културна история" - том под редакцията на Хайнц-Герхард Хаупт - помещава 28 предавания на университетската радиорубрика РИАС, осъществени в ранната пролет на 1992 с помощта на Европейския институт по висше образование със седалище Флоренция. Прецизната българска версия на книгата дължим на преводача от немски Георги Кайтазов и издателство "ЛИК".
"Места на всекидневието" сглобява и разглобява модерна (Западна и Южна) Европа, докато открои онези повторяеми трансгранични практики и споделими ценности, които съставят културалния десен на континента. Теми на 28-те предавания са съответно Нивата, Мината, Мелницата, Пристанището, Кантората, Магазинът, Работилницата, Фабриката, Дворът, Салонът, Дружеството, Кафенето, Чешмата, Всекидневната, Кухнята, Детската стая, Канцеларията, Кметството, Читателският кръг, Театърът, Празникът, Училището, Университетът, Казармата, Затворът, Съдът, Болницата и, разбира се, Гробището. Налице са концептуални персонажи, чието дихание е направо осезаемо и приижда към нас от историческата бездна, с която някога се справиха изследователите от "Анали".
"Условията, практиките, нормите и представите на отделните области трябва да бъдат проверени по отношение на техните прилики - и доколкото е възможно - според техните взаимни връзки. По този начин ще се отклоним от онези изследвания, които под влияние на европейската интеграция търсят в европейската история съществуването и взаимозависимостта на глобални организационни образци", пише в уводните си изречения съставителя Хайнц-Герхард Хаупт.
За да продължи: "Многобройните приноси в тази книга показват, че обикновено успоредно протичащите общоисторически тенденции са намерили различен израз в отделните европейски части, подчинявайки се на собствена логика и обосновани от специфична практика. Това многообразие на европейския опит може да се подмине само когато цялостната европейска история бъде написана като предистория на съвремеността".

М.Б.