Поредни маньоври
Управляващото мнозинство е на път да пропилее и последните остатъци от доверие към неговата "моралност" в медийната политика. С желанието си за бързи (и нескопосани) промени в медийното законодателство то не само руши авторитета си - то руши самата идея за законодателство в едно демократично общество.
Знайно е, че промени в закона (или нов закон) се правят при изменена среда или при изменена воля на обществото/законодателя. Мнозинството е на път да внесе нов закон, без да го мотивира нито с едното, нито с другото.
То би могло, в случай, че смята средата за функциониране на електронните медии за изменена през последната една година, откакто прие последните поправки, да посочи промените.
То би могло да приеме първо поръчаната от самото него Стратегия за развитие на електронните медии - в която освен това би фиксирало и волята си за промени - и на нейната основа да гради новият закон.
Ако не това, то би могло да оповести публично някакви свои приоритети и, както е прието в днешно време, тези приоритети да бъдат обсъдени - свободно и публично - от експертите, медийната гилдия, гражданското общество. След което да оповести дали (и защо) се съобразява или не с изказаните мнения.
Тоест, целият процес трябва да е прозрачен - трябва да са ясни крайните цели, към които законодателят се стреми, залагайки едно или друго разпореждане в закона. Точно това липсва на предлагания, все още като хвърчащ лист, текст.
След толкова години говорене по медийното законодателство, крайно време е вместо неразбрано мрънкане за европейски норми и обществени медии, да се мисли и говори ясно - въпросът не е да се замени една икономическа клика в БНТ с друга, въпросът е БНТ и БНР да бъдат предпазени от икономически (и политически) клики.
Обаче, вместо ясни принципи, ни се предлагат маньоври, скриващи политически и икономически апетити. Два СЕМ-а, символична президентска квота и т. н.
Този път е рушителен. За мнозинството - не за медиите!

К