Изборът на "Култура"


Места на всекидневието
Миниатюри от европейската културна история
Превод от немски Георги Кайтазов
Издателство ЛИК
София, 2002
Цена 12 лева