Брой 40, 8 ноември 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Медиите, държавата и тъмните сили, Георги Лозанов

Изследването Състояние на обществото, Димитър Камбуров
10 ноември 1989 - през пресата на Пресата, Марин Бодаков
Снимка пред Берлинската стена, Жанина Драгостинова
Театралният фестивал в Русе, Никола Вандов, Аве Иванова
Диригентът Георги Нотев навършва 60, Маня Попова
Реч за киното и градския пейзаж, Вим Вендерс
Хагският трибунал в задънена улица, Жерминал Чивиков