Фондация "Комедия" обявява III-ти конкурс за нова българска комедия. Пиесите (непоставяни до този момент) изпращайте до 30 март 2003 г. на адрес: Габрово 5300, ул. "Тимок" 2 (за конкурса).