Театралният фестивал в Русе

Бежанова майка,
Никола Вандов

Тема за темата,
Аве Иванова