В този разказ исках да опиша процеса на едно поражение. [...] Реших, че по-поетичен е случаят с човек, поставил си цел, достъпна за другите, но не и за него. Спомних си Авероес, който, ограничен в пределите на исляма, така и не успял да разбере значението на думите "трагедия" и "комедия".
Така завършва разказът на Борхес "Търсенията на Авероес", който спокойно можем да вземем като емблема за днешните наши "търсения" и терзания относно исляма. Понеже ние също сме в ситуация, в която "достъп" до този странен ареал на човешката цивилизация има, но - ограничени в собствените си пристрастия и предразсъдъци - не успяваме да намерим пролуката към него. Облъхнати или от невежеството на предубедеността, или от обаянието на екзотичността, все пропускаме да забележим, че почти под носа ни съществува един свят, чиито проблеми, въпроси и инструменти за тяхното решаване не са по-различни от нашите собствени. Тези четири страници на "Култура" са опит да се усъвършенства оптиката ни за непознатия "топос" на исляма, да се приближи той до очите на интелекта, за да бъде видян в своите древни и съвременни състояния. Такива, каквито те са в действителност, а не изкривени през кривото стъкло на евроцентризма и уестърнизацията. Защото единствено непредубеденият поглед е способен да разбере Другия; предубеденият просто ще се задоволи с втръсналите тези за тероризма, фундаментализма и необходимостта от нов "кръстоносен поход". Като по този начин след "комедията" на неразбирането неминуемо ще го връхлети и "трагедията" на сблъсъка...

Култура