Брой 41-42, 15 ноември 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Е ли Едвин Зола?, Христо Буцев

Ислямска Култура

Поляризация в капиталистическото общество на Балканите, Артур Майер
За прехода и за неговия (възможен) край, Митко Новков
Масовата литература като вид недостиг, Владимир Трендафилов
Изкушението Албена на Иван Добчев, Виолета Дечева
Владимир Ганев след Златна роза 2002, Геновева Димитрова
Слави Минеков: Да пожелаеш изкуство, Светла Петкова
Дневник от галерата (фрагменти), Имре Кертес
Добро, господине Лазаревичу, добро, Жерминал Чивиков