Три
Първите три книги от поредицата "Нова българска критика" на издaтелство "Просвета" бяха представени в Унгарския културен институт (31 октомври т.г.).
Първа Катя Станева говори за изследването на Милена Кирова "Проблематичният реализъм". От "адмирираща позиция" Станева изрази предпочитанията си към текста "Жива вода. Сълзите и плаченето в българското възраждане", който според нея предизвестява написването на история на плача в българската литература.
"Български интертекстове" на Албена Хранова беше представена от Бойко Пенчев. Той се присъедини към определението на Йордан Ефтимов за Хранова ("една литературоведска Шехеразада"); цитира Ницше, Пенчо Славейков и Бойко Борисов и обобщи, че книгата показва "литературата като нещо, което трябва да се самопревъзмогва."
Накрая Димитър Камбуров описа "Алеко Константинов. Биография на четенето" от Инна Пелева като "титаничен труд с всички обратни страни на титаничността". Камбуров обърна внимание и на оформлението на трите издания, дело на Яна Левиева: "Корицата, наподобяваща Интернет страница, хармонира с хипертекстовостта на изследването".
Редакторът на трите авторки, поетът Владимир Попов многозначително ги определи като "сложни и противоречиви личности". Извинявайки се на колегите поети в залата, Попов каза, че големият критик се среща по-рядко от големия поет и се усъмни дали равнището на културата ни е достойно за възможностите на литературната ни критика.

Анахит Хачикян