На 1-ви ноември в НДК бе открита изложбата "Българските букви", посветена на Деня на народните будители, която показа учебни задачи по шрифт и калиграфия на студенти от Художествената академия (старобългарски и съвременни шрифтове; курсиви от ренесанса до наши дни). Всички те са подбрани от проф. Тодор Варджиев и проф. Владислав Паскалев.
Традицията на ръчно рисуваните букви идва още от древността, но днес е изградена шрифтова система, която след дълги проучвания и разработки превръща буквата в автономен изобразителен знак. Израз на тези проучвания са включените в експозицията разнообразни композиции и шрифтови таблици, в които акцентът е поставен върху буквата. Експозиция е най-пълен израз на идеята за осъзнаване на шрифта като самостоятелно изкуство. Буквата съдържа в себе си емоционалния и духовен заряд на отделната личност, на националната идентичност и дори на исторически период. Като графичен знак тя е част от цялостния облик на различни книжни и рекламни носители.

Светла Петкова