Донка Павлова неотдавна подреди серия портрети в галерия "Арт 36". Вниманието й е фокусирано върху представители на литературната и артистичната сцена. Константин Павлов, Светлин Русев, Десислава Минчева, Цанко Панов, Румен Леонидов, Георги Борисов са само някои от изобразените творци.
Въпреки уеднаквения подход към разработването на пластичната форма, художничката успява да изяви най-характерните черти на модела и да постигне определена прилика. Безизразният равен тон на задния пространствен план фокусира вниманието върху лицата на изобразените. Еднообразие откриваме в статичността на позите и в колоритния диапазон, ограничен до аскетични сивкави тонове с фини цветни нюанси. Чрез тях обаче художничката търси онази вглъбеност, характерна за хората на изкуството. Погледът в човешкото лице обикновено разкрива вътрешното състояние на личността. Донка Павлова е успяла да го постигне, проявявайки чрез цвета и пластиката някои особености на характера, които на пръв поглед остават скрити (дори и при публични фигури, каквито са повечето портретирани).

Светла Петкова