Солидарност с Едвин Сугарев
Ние, долуподписаните български писатели, членове на Сдружение на български писатели, изразяваме своята солидарност с позицията на Едвин Сугарев за необходимостта от повече прозрачност в работата на прокуратурата и на съдебната власт като цяло. Поддържаме становището му, че блокирането на ефективното съдопроизводство е гибелно за демократичното развитие на България.
Преценяваме като недопустимо пренебрежителното и обидно отношение на главния прокурор към гражданския акт на един изявен български интелектуалец като Едвин Сугарев. Той има правото на своето Открито писмо до министъра на правосъдието на Република България!
Усещането на овластени лица, че чрез институционалната си позиция автоматично добиват недосегаемост и морален авторитет, е безоснователно и глупаво. Опитите за пренебрегване, маргинализиране на критични становища, идващи от общностите на гражданското общество и от утвърдени интелектуалци, ще срещат нашия отпор. Ще предлагаме на обществото да дискутира тези становища, да ги припомня отново и отново, докато се формира нетърпимост към недиалогичността и сановното високомерие на овластените от всички нас самозабравили се лица.

11. 11. 2002 г.

Михаил Неделчев, Пламен Дойнов, Емилия Дворянова, Митко Новков, Николай Кънчев, Екатерина Йосифова, Йордан Ефтимов, Георги Господинов, Марин Бодаков, Ани Илков, Амелия Личева, Бойко Пенчев