Академичен поклон пред Гена Димитрова
"Поклон на световната академична общност пред достойния "Голям Платонов Нобел на ХХ век" - академик Гена Димитрова" - с тези думи завършва церемонията, организирана от Световната университетска асоциация "Платон" по повод присъждането на лауреатската почетна титла на българската оперна певица.
На 26 октомври в Рилския манастир към богатата си колекция от национални и международни признания Гена Димитрова добави и това отличие. Мотивацията за него се опира освен на върховете, постигнати от нея на сцената, и на нейното внимание към младите артисти: майсторските й класове в България и Гърция, енергичната й работа във фондацията и в националния конкурс "Христо Бръмбаров".
Другите трима носители на същото звание са Астрид Линдгрен, Бил Гейтс и украинският академик Виктор Скопенко. Световната университетска асоциация "Платон", чийто президент е професор Николай Божков, е със седалище в град Патра - Гърция. В нея членуват асоциации, университети, академии, институти, колежи, както и учени от 48 страни. Нейна рожба е световната академия "Платон", за чието създаване е взето решение през май 1996 година. Девизът на Академията е "Миналото живее чрез нас за бъдещето". В нейните "виртуални аули", наречени на Питагор, Сократ, Константин Кирил Философ, Аристотел, университетски школи осъществяват свои образователни програми с талантливи студенти от цял свят. Около 40 университета например, работят по програма за кооперирано обучение, която обхваща близо десет милиона студенти. Развива се дистанционното обучение, за целите на което действа собствена информационна мрежа "Платон нет". Част от бъдещите проекти на Академията са свързани със създаването на Балкански колеж. Съвместно с Международния олимпийски комитет и Киевския национален университет "Тарас Шевченко" предстои да се въведе за пръв път в света обучение по специалността "Международни спортни отношения".
Една от инициативите на Академията е създаването на "интелектуален портфейл" от известни професори от цял свят, обединяването им в екипи по повод решаването на конкретни научни проблеми.
За ценностите, които защитава тази академия, може да се съди и по нейните фаворити. Милениумът, като праг на равносметка, е бил поводът "Платон" да изтъкне най-значимите социални феномени на последните две хилядолетия: появата на Християнството и на Исляма, олимпийските игри, раждането на университетите, на футбола, на Интернет... Това фиксиране на ценности е станало съвместно с представители на Нобеловия комитет, "Гинес" и Кеймбриджския биографичен център. В селекцията са откроени и стоте най-известни университета, футболни клубове, банки, фирми, а също и 2000 известни личности на ХХ век. На върха на тази пирамида са поставени имената на четиримата лауреати на званието "Голям Платонов Нобел на века".
Като една от тези четири всепризнати личности, Гена Димитрова е получила диплом на Академията "Платон", позлатена статуетка и правото да тегли по $ 1000 годишно от сметка, която съдържа общо $ 20 000. Първата сума Гена Димитрова вече е получила и веднага е внесла във фондацията "Христо Бръмбаров". Преподавател, спонсор, благодетел и дори импресарио на своите ученици, Гена Димитрова, която започна своята педагогическа работа преди 14 години, възнамерява да я продължи, защото, както казва тя, "мога и затова съм длъжна". И отсега гради планове за следващия конкурс на името на своя голям учител Христо Бръмбаров, от чието рождение се навършват 100 години през 2005-а.

Е. Д.