Епосът на театралните конкурси - I
Както ни информира звеното "Връзки с обществеността" при Министерството на културата, на 31 октомври, 1 и 4 ноември са се провели конкурси за директори на драматичните театри в Стара Загора, Русе, Варна, Бургас, Пловдив, Разград, Габрово и Ловеч.

Драматичен театър Рачо Стоянов - Габрово

Участва един кандидат: Невена Митева - Кирова.
Състав на комисията, провела конкурса: Александър Жеков - председател, проф.д.и. Виолета Райнова, проф. Гриша Островски, Кремена Бабачева, Димитър Чернев, Ивелина Колева (мл. екперт, юрисконсулт), Евгения Петкова (началник отдел БФ на МК). Община Габрово се е представяла от Любомир Трифонов (зам.-областен управител) и Диана Ненова (ст. експерт "Култура и образование").
Въз основа на резултатите, показани на конкурса, комисията е предложила на министъра на културата за директор на театъра Невена Митева - Кирова.

Драматичен театър - Ловеч

Участва един кандидат: Ленко Гурков.
Съставът на комисията е същият, като Община Ловеч се е представяла от Добри Атанасов (зам.-областен управител) и Данча Русева (началник отдел "Духовни дейности").
Въз основа на резултатите, показани на конкурса, комисията е предложила на министъра на културата за директор на театъра Ленко Гурков.

Драматичен театър Антон Страшимиров - Разград

Участва един кандидат: Косьо Станев.
Съставът на комисията е същият, като Община Разград се е представяла от Кина Дякова (зам.-кмет на общината) и Иван Иванов (директор на "АПОФУС" на Областната администрация - Разград).
Въз основа на резултатите, показани на конкурса, комисията е предложила на министъра на културата за директор на театъра Косьо Станев.

Драматичен театър Н.О.Масалитинов - Пловдив

В конкурса участват шестима кандидати: Емил Бонев, Константин Христов, Красимир Воскресенски, Мария Генчева, Сашо Петков, Светлана Атанасова.
Конкурсът губи шеговития си характер с предизвестен победител и затова съставът на комисията търпи лека промяна. Напуска Ивелина Колева и на нейно място влиза Донка Нейкова (началник отдел ПНД). Община Пловдив е била представяна от Меглена Русенова (зам.-областен управител) и Анастас Бадев (зам.-кмет на общината).
Тук вече има реален смисъл във формулировката, употребена (но спестена на читателите ни) и за конкурсите, описани по-горе: "Комисията предложи на министъра на културата класирания на първо място в конкурса кандидат за директор" Емил Бонев.

Драматичен театър Сава Огнянов - Русе

В конкурса участват петима кандидати: Белла Цонева, Венцислав Петков, Николай Георгиев, Огнян Жеков, Орлин Дяков.
Комисията, провела конкурса, е в състав: Александър Жеков - председател, проф.д.и. Виолета Райнова, Кремена Бабачева, Красимира Филипова, Бисерка Гълъбова, Донка Нейкова, Евгения Петкова. Община Русе се е представяла от Ива Чавдарова (гл. експерт "Образование и култура") и Надежда Йонкова (държавен експерт в Областната администрация).
На първо място е класиран Венцислав Петков.

Драматичен театър Гео Милев - Стара Загора

В конкурса участват трима кандидати: Владимир Бурилков, Димитър Цолов и Петя Йосифова.
Комисията, провела конкурса, е в състав: Александър Жеков - председател, проф. Гриша Островски, Кремена Бабачева, Димитър Чернев, Евгения Петкова, Ивелина Колева. Община Стара Загора се е представяла от Ивайло Митев (директор на "АПОФУС" в Областната администрация) и Диана Атанасова (началник "Култура" в общината).
На първо място е класиран Димитър Цолов.

Драматичен театър Адриана Будевска - Бургас

Участва един кандидат: Борислав Чакринов.
Комисията, провела конкурса, е в състав: Александър Жеков - председател, проф.д.и. Виолета Райнова, проф. Гриша Островски, Кремена Бабачева, Димитър Чернев, Ивелина Колева, Евгения Петкова. Община Бургас се е представяла от Маруся Любчева (зам.-кмет) и Милена Кирова (началник отдел "ПНО" в Областната администрация).
На първо място е класиран Борислав Чакринов.

Драматичен театър Стоян Бъчваров - Варна

Участва един кандидат: Дафинка Данаилова.
Съставът на комисията е същият като за ДТ-Бургас, като представители на Община Варна са били Костадин Бандутов (директор на дирекция "Култура" в общината) и Пепа Пенчева (гл. експерт "Култура и образование" в Областната администрация).
На първо място е класирана г-жа Дафинка Данаилова.

Не куртоазно, а най-сърдечно поздравяваме спечелилите конкурса.
Честито, колеги!
Това ни е толкова по-леко, защото след изпитанието на излишната конкурсна кампания печелят като правило директори, които познаваме като добре работили през годините. Не е случайно, че в пет от проведените досега осем конкурса фактически няма състезание. Ама, законът го изисквал! Тогава променете закона! И оставете на мира театрите, които работят нормално... Не пилейте енергията на директорите им и на артистите в тях за излишни глупости, а ако ви се занимава с нещо - посъберете им някой и друг лев, за да могат по-достойно да правят онова, за което са призвани.
Иначе не може да не отбележим, че комисиите под председателството на Александър Жеков са си свършили не особено трудната работа много добре.

Н. В.