Културен коктейл


Солидарност с Едвин Сугарев
Пак за Нобеловата награда, Георги Чалдъков

Академичен поклон пред Гена Димитрова
Двеста години от рождението на Виктор Юго
Българските литератори преоткриват субекта
Книгата Модерност и Холокост на Зигмунт Бауман
Поредицата Нова българска критика, Анахит Хачикян
Йордан Рупчев щеше да е на 50, Любомир Денев
Епосът на театралните конкурси - I, Никола Вандов
Филмът Фелини, аз съм един голям лъжец на Петигрю
Изложба Българските букви в НДК, Светла Петкова
Изложба на Емил Миразчиев в Димитровград, Диана Попова
Конференцията Музика и културна идентичност, Клер Леви
Портретите на Донка Павлова в галерия Арт 36
Търг на аукционната къща Аполон и Меркурий
Художникът за търга, Людмил Веселинов

Изложба на Стефан Матеев в Съюза на архитектите
Музика в програма Христо Ботев на БНР

Стипендии за млади изследователи