Изборът на "Култура"


Зигмунт Бауман
Модерност и Холокост
Превод от английски Алфред Криспин
Издателство ЛИК
София, 2002
Цена 12 лева

Фелини, аз съм един голям лъжец
Режисьор - Дамиан Петигрю
Разпространява Мариголд филмс
Кино Култура: зала Глобус - 11.00,
зала Ново кино Славейков - 19.30
Цени 3/5 лева