Брой 43, 22 ноември 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
От пръв поглед, Геновева Димитрова (кино)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

За багажа на неформалите, Копринка Червенкова

Разговор за изложбата 80-те години..., Светла Петкова
Тяхната българска литература, Атанас Славов
Паул-Хайнц Дитрих за съвременната музика, Екатерина Дочева
Лазар Николов на 80 години, Драгомир Йосифов
Година от смъртта на Георги Рупчев, Деян Деянов
Тазгодишната MANIFESTA 4, Десислава Димова
Война на Алексей Балабанов

In memoriam
Христо Церовски