Честито!
Проф. Симеон Янев, преподавател в Софийския университет, на 27 ноември т.г. ще празнува своя 60-годишен юбилей. Основни изследвания като "Традиции и жанр. Поглед към еволюцията на българския разказ", "Тенденции в съвременната проза", "Българска детско-юношеска проза" и "Пародийното в литературата" чертаят значимия му принос към литературно-историческата наука у нас, а критическите визии към психологическите ресурси на българската нация и нейните традиции представят учения и като силен морален авторитет. Един писател, който - за разлика от мнозина други - рационализира вярата си в българските мери за достойнство, себеуважение, гражданственост и държавност.
За много години, Професоре!

К