От 24 до 29 октомври 2002 г. в хотел "Титания" на гръцката столица Атина се проведе 15-та Генерална асамблея и Световен конгрес на Международната организация за изкуство към ЮНЕСКО (IAA, AIAP/UNESCO). Съюзът на българските художници, представен от българския национален комитет на организацията взе активно участие в споменатото събитие. Художниците ни присъстват в този международен клуб от 1965 г. СБХ е имал честта да организира поредна Генерална асамблея и Световен конгрес през 1973 във Варна, а през 1976 на конгрес в Багдат нашият класик Дечко Узунов е избран за президент на AIAP и остава на този пост до 1979. До края на живота си той е почетен президент на организацията. Традицията на българското присъствие в ръководните органи на AIAP се продължава от Тодор Динов и Христо Градечлиев, който заема длъжността вицепрезидент за източна Европа в продължение на два мандата.
Тазгодишният конгрес в Атина ще се запомни с няколко важни детайла. Той бе организиран с активното съдействие на няколко европейски национални комитети, сред които и гръцкия, за да обнови с идеи и ново ръководство организацията. Домакини на събитието бяха Камарата за изкуство и Министерството на културата на Гърция. Конгресът премахна формалното разделяне на Европа на източна и западна част. От тук насетне художниците от Европа са в благородна конкуренция помежду си и са обладани от чувство за европейска солидарност и принадлежност.
За президент на AIAP бе избрана Лили Бакоянис от Гърция. Вицепрезидент и президент за Европа е Вернер Шауб от Германия. Присъствието на СБХ бе защитено от доц. Божидар Бояджиев, отговорен за международния отдел на СБХ, който е председател на българския национален комитет, но бе избран и за член на изпълнителния комитет на AIAP. На този конгрес бе възстановено присъствието на китайските художници в организацията. Амбициозната китайска делегация прие да бъде домакин на следващата генерална асамблея и световния конгрес след три години.
Заключителните резолюции на представителния форум потвърдиха нуждата и желението на всички участници AIAP да бъде укрепен организационно и да продължи да представлява и да подпомага ефикасно и резултатно международната артистична общност.

К