Честито!
На 18 ноември т.г. с обяснимо закъснение Пловдивският университет отпразнува 60-годишния юбилей на своя уважаван ректор проф. Огнян Сапарев (иначе роден в София на 4 август 1942).
Въпреки че проф. Сапарев успя да пакетира и овърже с парадокси своите 60 години, тяхното съдържание е така богато, шумно и сгъстено, че от него напосоки стърчат:
- ясни структуралистки ангажименти и амбиции спрямо рецептивната естетика;
- изследвания на естетическите и социалните аспекти на масовата култура, на социалните комуникации и в частност на киното;
- текстове по теория и критика на научната фантастика, но и по история на новата и най-новата българска литература;
- депутатски мандати, предизвикани от социологическо любопитство;
- интелектуални подозрения и артистични остроти;
- опасни игри с националната телевизия, за което "Култура" поема своята вина.
Ето такива работи стърчат и ни радват!
Наздраве, скъпи Огняне!

Култура