Още един български оркестър е на път да смени преждeвременно художественото си ръководство. Според информация от различни източници Милен Начев - главен диригент на Симфоничния оркестър на Българското национално радио, е подал оставката си. Мотивацията му е била най-общо свързана с липсата на бюджет и на условия за творческа реализация. За съжаление до редакционното приключване на броя - 18 ноември, той не бе открит, за да изложи лично причината за своето решение.
Онова, което успяхме до този момент да научим от източници на различни нива, е, че в оркестъра отдавна е зрeeл конфликт, който произтича преди всичко от отсъствието на съгласие по художествено-творчески и организационни въпроси: заради желанието на диригента да наложи личности, които са под нивото на оркестъра.
Междувременно на бял свят излиза и друг аргумент, който, според някои, е същинският повод за кризата в радиооркестъра. От 1 до 5 октомври миналата година оркестърът е осъществил планов запис с чуждестранни солист и диригент. Когато му дошло времето двамата гостуващи изпълнители да получат правото за издаване на този запис, ръководството на БНР отговаря, че е необходимо за целта да бъде приведена съответната сума за откупуване на лиценз. Отговорът от тяхна страна бил, че те вече са заплатили необходимите средства за оркестър, студио, монтаж и т.н. лично на Милен Начев. След натрупана документация по въпроса Управителният съвет на БНР е поискал необходимите обяснения и е дал две възможности на Милен Начев: да възстанови сумата в определен срок и да напусне поста си с удобната формулировка "по взаимно съгласие", или, ако откаже да върне сумата, да бъде дисциплинарно уволнен и със случая да се занимаят съответните органи. Така се е стигнало до депозирането на оставката на главния диригент на 6 ноември т.г. До 18 ноемри тя все още не е приета поради отсъствието на Милен Начев от България и поради нежеланието на УС да приеме аргументите, изтъкнати в неговата оставка. В следващ брой очакваме официални изявления от официалните източници.

К