Случайно ми попадна бр.26/2000 на "СУМ" - "Списание за УМетност" на Центъра за културна инициатива в Щип. Очебийно "главният и одговорен уредник" Трайче Кацаров би бил отличен читател и пропагандатор на нашия вестник - стига да "уреждаше" професионално отношенията с българските си колеги...
Без каквото и да е било позоваване на първоначалната публикация в "Култура", македонските ни приятели са превели и препечатали досието, съставено от Людмил Димитров и посветено на масонската култура в Русия (вж. "Култура", бр. 23, 16 юни 2000 г.). От уводния текст на "СУМ" обаче е "изпаднало" името на съставителя и така авторството му някак е приписано на щипската редакция. Името на другия български автор в досието е почти "пощадено" - Ренета Божанкова е помакедончена на Рената... Неоспорим е авторитетът на българския вестник пред "СУМ"-овските редактори Трайче Кацаров, Милан Гурчинов и Александър Прокопиев - те са възпроизвели дори допуснатата от нас грешка, при която авторът на една от четирите руски статии Виктор Острецов е превърнат в Острецков... Македонските колеги са илюстрирали този брой на списанието си - отново без никакво позоваване! - с илюстрации, публикувани не само в руско-масонската ни тетрадка, но и въобще в различни броеве от течението на "Култура".
Много мило, че щипските литератори са харесали отпечатаните от нас качествени четива, но присвояването на чужди заслуги сочи най-вече моралния им мързел.

М.Б.


P.S. Повод за сходни размишления миналата седмица ми даде и навикът на "Литературен форум" да прикрива недоимъка си на автори, като тараши чужди сайтове: в резултат предложеният ни от Александър Андреев ("Дойче веле") и впоследствие публикуван в "Култура" текст "Преоткриването на субекта" се появи и във вестника на Марин Георгиев.