Епосът на театралните конкурси - II
Приключиха конкурсите за директори на Драматично-куклените театри в Силистра, Враца, Хасково и Кърджали (на 8 ноември) и в Плевен и Пазарджик (на 11 ноември).

Драматично-куклен театър "Сава Доброплодни" - Силистра
В конкурса участва един кандидат: Стефан Стайчев.
Комисия, провела конкурса: Александър Жеков - председател, Панчо Панчев, доц. Румен Рачев, Бисерка Гълъбова, Наталия Александрова (младши екперт, юрисконсулт), Евгения Петкова (началник отдел БФ на МК). Община Силистра бе представена от Виолета Балева и Филиз Хюсмянова (зам.-областен управител).
Първо място в конкурса спечели г-н Стефан Стайчев.

Драматично-куклен театър - Враца
В конкурса участва един кандидат: Анастас Попдимитров.
Комисия, провела конкурса: Александър Жеков - председател, Панчо Панчев, д-р Светла Бенева, Бисерка Гълъбова, Дияна Цанкова (младши екперт, юрисконсулт), Евгения Петкова. Община Враца бе представена от Румен Павлов (зам.-кмет на общината) и Елма Глоговска (главен експерт "Култура и образование" в Областната администрация).
Първо място в конкурса спечели г-н Анастас Попдимитров.

Драматично-куклен театър "Иван Димов" - Хасково
В конкурса участваха двама кандидати: Боил Банов и Стефан Цирков.
Комисия, провела конкурса: Александър Жеков - председател, Панчо Панчев, д-р Светла Бенева, Бисерка Гълъбова, Дияна Цанкова, Евгения Петкова. Община Хасково бе представена от Костадин Калъпов (зам.-кмет на общината) и Таня Димитрова (представител на Областната администрация).
Първо място в конкурса спечели г-н Боил Банов.

Драматично-куклен театър "Димитър Димов" - Кърджали
В конкурса участваха четирима кандидати: Владимир Бурилков, Гълъб Бочуков, Димитър Игнатов, Петър Савчев.
Комисия, провела конкурса: Александър Жеков - председател, Панчо Панчев, д-р Светла Бенева, Георги Спасов, Бисерка Гълъбова, Дияна Цанкова. Община Кърджали бе представена от Галя Настева и Иванка Караколева (представител на Областната администрация).
Първо място в конкурса спечели г-н Димитър Игнатов.

Драматично-куклен театър "Иван Радоев" - Плевен
В конкурса участваха четирима кандидати: Александър Дойнов, Валя Тодорова, Илко Иларионов, Пламен Димитров.
Комисия, провела конкурса: Александър Жеков - председател, Панчо Панчев, д-р Светла Бенева, доц. Румен Рачев, Бисерка Гълъбова, Александра Николова (старши екперт, юрисконсулт на МК). Община Плевен бе представена от Николай Русинов (зам.-областен управител) и Христина Христова (началник отдел "Култура" в общината).
Първо място в конкурса спечели г-н Илко Иларионов.

Драматично-куклен театър "Константин Величков" - Пазарджик
В конкурса участва един кандидат: Владлен Александров.
Комисия, провела конкурса: Александър Жеков - председател, Панчо Панчев, д-р Светла Бенева, доц. Румен Рачев, Бисерка Гълъбова, Александра Николова, Гинка Петрова (старши екперт, юрисконсулт на МК). Община Пазарджик бе представена от Елена Лютикова и Юри Комсалов (от Областната администрация).
Първо място в конкурса спечели г-н Владлен Александров.

Честито, колеги!


K