Изборът на "Култура"


Русенският комитет

Документален сборник
Съставители Георги Мишев и Велислава Дърева

Издание на Фондация Д-р Желю Желев
София, 2002