След продължително боледуване почина режисьорът

Христо Церовски
(1956 - 2002)

И като режисьор, и като педагог в Пловдив, Христо беше интелигентно предан на театъра. Вярваше в онази рационалност и игровост, с които го беше заразил духовният му учител - Леон Даниел. Беше много интелигентен и честен. Зад принципността му някои виждаха суровост, а той свенливо криеше своята деликатност и чувствителност.
Скърбим за теб, Христо, и ще те помним...


Н. В.
Хр. Б.