Да откриеш светлина
Необикновена изложба бе открита в русенската галерия "VIP". Нейната уникалност се определя от факта, че показаните произведения са създадени за незрящи хора. Младият художник Иван Кънчев работи по този проект още като студент във втори курс (1997 г.) в специалност "Керамика" на Художествената акдемия. След дълги проучвания и работа в училища за слепи той установява, че естетическите критерии за красота на незрящите се определят от докосване до гладка, пълна и стабилна форма. Художникът обединява в произведенията си позициите на зрящи и незрящи, като по този начин търси приобщаване; до някаква степен и заличаване на границите на различие.
Първото произведение за незрящи, създадено от Иван Кънчев, е функционално - сервиз за чай, наречен "Топлина". Върху повърхността на някои от предметите художникът изписва чрез брайлово писмо текстове от български поети или откъси от Библията. Формите, които създава по-късно, се свързват с изящно-абстрактното и най-често се извисяват нагоре. Ако ги погалим със затворени очи, ръцете ни се устремяват към висините в стремежа си да обгърнат пространството. При по-внимателно вглеждане в тези на пръв поглед абстрактни форми, пред нас се разкриват преплетени, сякаш надземни в своята нематериалност фигури, чиято пластика изразява духовна близост и топлота между хората.
Повърхността на най-новите произведения на Иван Кънчев е покрита с фини релефи на изящни човешки фигури. Те са в постоянно движение, устремени и взаимодействащи си в търсене можи би на доброто, чистотата и съвършенството. Изложбата е послание за любов. Изкуството на Иван Кънчев е с благородна мисия - да обогатява тези, до които се докосва. Негова е идеята за създаване на център, в който да се помещават галерии с произведения за незрящи и школа за развиване на способности, чрез които да се приобщават към света.

Светла Петкова