Становище

Относно: Законопроекта за държавния бюджет на Република България за 2003 г., - 202-01-74, внесен от Министерския съвет на 31.10.2002 г.

Национален граждански форум "Култура" е притеснен от предвиденото в проектозакона за бюджета на РБългария за 2003 г. финансиране за българската култура.
Цифрите показват следното: Предвидената в проектозакона за бюджета субсидия на Министерството на културата е с 424 300 лева по-малко от миналогодишната субсидия. Имайки предвид, че е предвидено нарастване на работните заплати в държавния културния сектор, а разходите по поддръжката на сгради в най-добрия случай остават същите, очакваното реално съкращение на финансирането на културен продукт и неговото разпространение е още по-значително.
Субсидията за МК, която проектозаконът предвижда, представлява 0,5292% от републиканския бюджет и 0,1331% от очаквания БВП.
За сравнение: средствата, които Унгария преразпределя за култура през републиканския си бюджет, представляват 1,66 % от централния бюджет и 0,55 % от БВП (2001 г.). В Албания субсидията за култура представлява 0,82 % от републиканския бюджет на страната (2002 г.).
Според изследване на отдел "Анализи" на Министерство на културата, в последните години средно едва около 35% от финансирането за култура идва от общините. Това поставя България сред страните-кандидатки за членство в Европейския съюз, които отделят най-малко средства за своята култура.
Очевидно е, че културата е някъде на най-ниските стъпала в приоритетите на правителството. Тази ситуация не е нова: но докато през последните години в абсолютно изражение субсидията за култура непрекъснато нарастваше, през 2003 г. правителството ни предлага намаляване на субсидията.
Като граждански форум на организациите в областта на културата искаме ясно да заявим: не можем да подкрепим подобно съкращение на и без това мизерните средства, които държавата ни отделя за култура. Страната ни вече е на път да изгуби най-голямата си ценност - образованите хора и качествената култура, която създава. Смятаме, че подобна политика е недопустима и ще доведе до нареждането на страната ни в културна отношение сред страните от третия свят.
Настояваме за:
1. Залагане в закона за бюджета за 2003 г. на субсидия за култура, която да отразява повишение спрямо предходната година;
2. Последователна държавна политика за развитието на българската култура, гарантирана с адекватно финансиране. Настояваме парламентът да обсъди и приеме стратегически цели за развитието на културата и да гарантира процент от БВП, който държавата ще заделя за култура.

Национален граждански форум за култура