Проект На живо
Програмата "Изкуство за социална промяна - Игра срещу насилието" цели въвеждащо обучение на екипи от професионално занимаващи се със съвременни изкуства артисти (изпълнителски изкуства, музика и визуални изкуства) и разработване на артистични проекти с деца и младежи в риск във възрастовата група от 6 до 22 години, с цел стимулиране на процесите на обществената им реинтеграция и социална активност.
Тя е съвместна програма на Европейска културна фондация, Център за култура и дебат "Червената къща" и Център за изкуства "Сорос" - София.
Като част от програмата проектът "На живо" се състои от 19-членен екип от артисти, психолози и възпитатели, които от две години работят в община "Берковица" с Дом за деца и юноши "Люба Тенева" и с Помощно училище "Христо Ботев"(общо 110 деца и младежи на възраст от 6 до 20 години).
Главната цел на проектa "На живо" е чрез средствата на изкуството да обогати социалния опит и набора от социални роли на децата и да ги извади от наложените им; да провокира личностовата им идентификация, откриването на креативния потенциал в самите себе си, добиване на самочувствие, което да им помогне да преодоляват дефицита на средата, в която живеят и се развиват.
Проектът "На живо" навлиза в нов етап от развитието си - насочва усилия към представяне на работата си пред обществеността, с цел стимулиране на процесите на социална активност.
В периода от 1 до 31 декември 2002 "На живо" ще започне своето медийно популяризиране, част от което е популяризиране на web site на програмата (в момента: www.asc-pav2.org). Всички материали, използвани за тази "рекламна" кампания, са продукт от двугодишната работа на екипа артисти с децата.
Активното популяризиране на проекта цели създаване на партньорства, изградени на основата на "ресурсна" помощ. Желанието на екипа е да създаде нов модел на партньорство, който представлява отворена система за организации, фирми, личности, чийто принос за продължаването и развитието на проекта да съвпада със сферата на тяхната активност. Тоест, те биха могли да допринесат не задължително чрез финансова подкрепа, а чрез естеството на своята дейност.
Връзки: тел. 088 705 295 и e-mail: renymoneva@hotmail.com

Рени Монева