Книжка 4 от 22-та годишнина на "Факел" почита Сергей Довлатов, прочитайки на български повестта му "Резерватът" (каква подигравка с набедените пушкински "светини"), както и свитъка "Писма до Тамара". На литературната и етичната едрина на Довлатов са посветени съчиненията на Александър Генис, Йосиф Бродски и Евгений Рейн.
Литературният двумесечник съдържа още разкази от и разговор с Юрий Мамлеев, "Битката за Хималаите. НКВД: магия и шпионаж" от Олег Шишкин, парче от "Ислямско пътешествие" на нобелиста Найпол, есе на Салман Рушди и разговор с него, есета от Ришард Капушчински и Дубравка Угрешич, много други статии, съдържащи ключови понятия като "терор", "нихилизъм", "ислямска реформация", "глобализация".
За да не втръснат, абсолютно мотивираните похвали към списанието трябва да стават все по-виртуозни. Затова този път ще перифразирам една строфа от Георги Борисов, главен редактор на изданието: за пореден път "Факел" с леден глас е строил и преброил по взводове звездите...

М.Б.