В Народната библиотека бяха представени компютърни шрифтове, покриващи нуждите за набор в най-старото славянско писмо - глаголица и стара кирилица. Проектирани по ръкописни паметници от Х и ХI в. (Асеманиевото евангелие и Супрасълския сборник), стилизирани от опитен в изработката на шрифтове дизайнер (Кънчо Кънев) и изработени от водеща в създаването на шрифтове фирма (ХермесСофт), новосъздадените шрифтове са повод за сериозна гордост и очакване, че на компютърния пазар ще намери място оригинален български продукт.
Новите шрифтове не се появяват на празно място. Вече години наред у нас се ползват шрифтовете на фирмата Синтезис Софт. В сравнение с тях новите гарнитури имат твърде много предимства - преди всичко по линия на дизайн и ниво на полиграфски възможности, както и малко недостатъци - по линия на практичност при работата. Огромното количество създадени знаци (само при кирилицата те са близо 700), както и препоръчителната текстообработваща програма (Adobe InDesign) създават известни трудности при работа и в крайна сметка могат да се окажат препятствие при навлизането на тези красиви и богати на възможности шрифтове. Струва ми се, че при следващите издания на шрифтовете може да се помисли за редуциране на броя на знаците, както и за създаване на съпътстващи шрифтове - най-често старобългарските очертания се появяват в текстове, написани на съвременен български с цитати от стара кирилица, глаголица и стари гръцки букви.
Проектът е финансиран от АКТ Софт ООД и предполагаемата цена на дребно е 199 долара. Защо в долари, вече не питам...

Валентин Траянов