Козелек в София
На 23 и 24 ноември т.г. в София се състоя Международна научна конференция, посветена на Райнхард Козелек. Престижният форум, организиран от софийския Дом на науките за човека и обществото в лицето на проф. Ивайло Знеполски, както и от софийските седалища на Гьоте-институт Интер Национес и Френския институт, премина под наслов "Историческо време и режими на темпоралността. Модуси на множествеността на историческото време на Запад и на Балканите - проблемът за модернизацията".
Пред конференцията проф. Козелек, може би най-авторитетният историк и философ на историята в съвременния свят, представи своето изложение на тема "Повтарящи се структури в историята".
Заседанията на двудневната конференция бяха групирани в следните тематични области: "Историческо време и дискурси за историческото време", "Темпорализиране на историческия опит", "Темпоралност и историческо познание" и "Исторически понятия и национален опит". В програмата на форума като участници бяха вписани Франсоа Артог, Хайнц-Дитер Китщайнер, Димитър Гинев, Ивайло Знеполски, Христо Тодоров (който преведе и публикува тези дни на български фундаменталния труд на Козелек "Пластовете на времето"), Жорж Превелакис, Румен Даскалов, Албан Бенса, Александър Ескудие, Хайнц Висман, Жан-Марк Тета, Морис Емар, Георги Каприев, Петер Апор, Хелге Йордхайм, Виктор Нойман, Волфганг Хьопкен, Александър Кьосев, Йордан Ефтимов.
В някой от следващите броеве очаквайте подробен разказ за конференцията в чест на проф. Козелек.

К