Епосът на театралните конкурси - III
Приключиха конкурсите за директори на софийските театри: на 15.11.2002 г. за Народния театър за младежта, Театър "Българска армия", Държавния сатиричен театър "Алеко Константинов", Театър 199 и Театрална работилница "Сфумато"; на 18.11.2002 г. за Нов драматичен театър "Сълза и смях". На 18.11.2002 г. бе проведен и конкурсът за директор на ДКТ - Шумен. Комисията за провеждането на седемте конкурса бе в състав: проф. д.изк. Снежина Панова - председател, проф..д.и. Виолета Райнова, доц. Атанас Атанасов, Стефан Илиев, Димитър Чернев, Агнес Зашева - главен секретар на МК, и Полка Александрова - директор на Дирекция "СРПНДАП" на МК.

Народен театър за младежта
Участваха двама кандидати: Георги Кадурин и Николай Георгиев.
Първо място в конкурса спечели Георги Кадурин.

Театър Българска армия
Участва един кандидат: Митко Тодоров.
Първо място в конкурса спечели Митко Тодоров.

Държавен сатиричен театър Алеко Константинов
Участваха двама кандидати: Рашко Младенов и Калин Сърменов.
Първо място в конкурса спечели Рашко Младенов.

Театър 199
Участва един кандидат: Валентин Стойчев.
Първо място в конкурса спечели Валентин Стойчев.

Театрална работилница Сфумато
Участва един кандидат: Маргарита Младенова.
Първо място в конкурса спечели Маргарита Младенова.

Нов драматичен театър Сълза и смях
Участваха петима кандидати: Бойко Богданов, Венцислав Кисьов, Борис Панкин, Румен Димитров и Александър Дойнов.
Първо място в конкурса спечели Бойко Богданов.

ДКТ Васил Друмев - Шумен
Участваха трима кандидати: Емил Благоев, Ивелин Андреев и Рада Спасова.
Към състава на комисията се присъединиха и представители на Община Шумен: Иван Цингаров (началник сектор "Култура") и Милко Тончев (ст. експерт в Областната администрация).
Първо място в конкурса спечели Рада Спасова.

Честито, колеги!

К