Културен коктейл


Национален граждански форум Култура за бюджета

Тодор Джиджев на 75, Елисавета Вълчинова-Чендова
Международна научна конференция, посветена на Райнхард Козелек
Проектът На живо - стимулиране на социалната активност, Рени Монева
Компютърни шрифтове на глаголица и стара кирилица, Валентин Траянов
Епосът на театралните конкурси - III
Лайпциг 2002 - промененият филмов фестивал, Боряна Матеева
Похвали и към книжка 4 на списание Факел, Марин Бодаков
Изложбата и проектът White, Male & Straight, Митко Новков
Изложба за незрящи на Иван Кънчев в Русе, Светла Петкова
Лауреатства от клавирния конкурс в Стара Загора, Татяна Иванова
Албумът Дуенде на Илия Фъртунов, Чавдар Чендов

Музика в Програма Христо Ботев на БНР

Стипендии за млади изследователи