Изборът на "Култура"


Сп. Факел

Година двадесет и втора
Книжка четвърта

Цена 5 лева