На 24 ноември т.г. проф. Никола Георгиев отбеляза своя 65-ти рожден ден. Преподавателите от катедрата по Теория на литературата, както и колеги от другите катедри във Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски", поздравяват в негово лице автора на блестящи лекции, статии и книги, на които не само литературознанието, но и цялата ни култура продължават да бъдат длъжници. В желанието си да откликнат на мощния дух на неговото творчество, студенти и асистенти на проф. Георгиев ползват случая да обявят своята инициатива "Мълчаливите диалози в литературознанието" (тук публикуваме само два от текстовете, включени в нея). Българската филологическа колегия вярва, че така най-уместно ще поздрави своя Учител.
Нашият вестник се присъединява към благопожеланията за празника на най-критичния си автор и читател.
За много години, скъпи господин Георгиев!

Култура