Виртуален музей
на съвременните български изкуства

Конкурсът

Виртуален (?) музей (?) за съвременно (?) изкуство (?),
Димитър Камбуров

Виртуалността
като първа реалност
,
Георги Тенев

Институцията на музея
в мрежата
,
Орлин Спасов

Метафизични
и конкретни въпроси
,
Георги Лозанов

Виртуално място
за правене
,
Христо Буцев