Брой 45, 6 декември 2002 г.

Изборът на Култура
Културен коктейл

Думи с/у думи, Милена Кирова (книги)
Петък, ранна утрин, Митко Новков (телевизия)
От въздуха подхванато, Нева Мичева> (радио)
Реплика от ложата, Виолета Дечева (театър)
Крешендо/декрешендо, Екатерина Дочева (музика)

Шестият френски писател, Христо Буцев

Арх. Павел Попов за Общия градоустройствен план на София, Христо Буцев
Филмът Емигранти, Искра Димитрова, Геновева Димитрова
Книги и поуки (Извадки от бележника), Невена Стефанова
Петата Седмица на американската музика в България, Наталия Илиева
За провала на американската политика в Босна, Соня Каникова