Книгата Две на Вера Мутафчиева и Антонина Желязкова сплита в представителен сноп техни академични и публицистични работи. Издадена от ИК "Гутенберг" с помощта на Международния център по проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения, тя празнува 50-годишната книжовна дейност на Учителката и 50-ия рожден ден на Ученичката.
В "Две" могат да бъдат прочетени ключови статии на двете изследователки, като "По някои спорни въпроси из османската социално-икономическа история" и "Основни проблеми в изучаването на вакъфа като част от социално-икономическата структура на Балканите под османска власт (XV-XIX в.) от Мутафчиева и "Проблемът за достоверността на някои домашни извори, трайно залегнали в българската историография", "Войната на Свещената лига срещу Oсманската империя и нейното отражение върху демографията на Балканските провинции (1683-1699), "Черна гора в търсене на изгубената идентичност" от Желязкова. Юбилейният том не пропуска и повседневните политически възмущения на двете авторки, публикувани в някои български вестници.
Книгата "Две" беше представена миналата седмица в Библиотеката на Нов български университет в присъствието на много учени, студенти, правозащитници, политици. На представянето проф. Мутафчиева внуши, че паралелът, конструиран от "Две", се опитва да покаже приемственост, научна школа...
***
Няма по-красноречив начин да бъде отпразнуван 50-годишният юбилей на една жена, чиято дързост и порядъчност са центрирани не само в дълбоката наука, а и пресягат милосърдно към язвите на културния хаос. Ефект от тези "неудобни" качества е както безукорната гражданска репутация на Антонина Желязкова, така и спешната антропология - откритото от нея ново поле за социални изследвания.
За много години, скъпа Нина!

К