В брой 43 от 22 ноември във вестника бе публикувана информация за оставката на главния диригент на Симфоничния оркестър при Българското национално радио Милен Начев. Според съобщеното ни обяснение за тази оставка, огласено и от нас, Начев е бил принуден да напусне радиооркестъра с удобната формулировка "по взаимо съгласие", за да не бъде уволнен дисциплинарно след скандал заради "персонално усвоени" суми. Ставаше дума за планов запис на радиооркестъра с чуждестранни солист и диригент, за който Милен Начев е получил пари на ръка. Когато обаче двамата музиканти са поискали правото да тиражират този запис, е станало ясно, че те са платили и за оркестър, и за студио, и за монтаж лично на Начев, а тези пари никъде не са отчетени. Съответно им е било отказано правото на лиценз, но пък "инцидентът" е излязъл наяве. Това беше версията, която научихме, и съответно съобщихме на нашите читатели. Междувременно потърсихме мнението на генералния директор на БНР Поля Станчева, на самия Милен Начев и на директора на дирекция "Музикални продукции и състави" Момчил Георгиев. Първата се извини с все още непроведеното заседание на Управителния съвет и помоли за отсрочка, вторият отсъстваше от страната, а третият категорично отказа да коментира случая поради липса на време. Ето какъв отговор получихме от Милен Начев и Поля Станчева:

На вниманието на Главния редактор на в. Култура
Уважаема Г-жо Червенкова,
Уважаема Г-жо Драгостинова,

По повод на публикацията от 18 ноември 2002 г. във в."Култура", бих искал да заявя, че Управителният Съвет на БНР проведе на 13 ноември заседание, като официално оформи с подписите си своето решение едва на 28 ноември. Позволявам си да цитирам протокола с окончателното решение.
"УС на БНР, след като се запозна със случая от документите, придружаващи докладната записка от директора на Дирекция "Музикална продукция и състави", взе следното решение:
Милен Начев да бъде освободен по взаимно съгласие".
Очевидно е, че не става дума за каквито и да е претенции, включително и финансови, от страна на БНР към мен. Очевидно е също така, че УС на БНР не е намерил никакви правни основания да предприеме мерки, упоменати във вашата статия, която намирам за преждевременна. Факт е, че моята оставка, подадена впрочем две седмици преди заседанието на УС, не е резултат от това решение, а форма на несъгласие с хаоса, който от извесно време господства в Дирекция "Музикална продукция и състави" при БНР.
Примери за това могат да бъдат липсата на координация при планирането на звукозаписната продукция, грубото и тенденциозно незачитане на основни права и задължения, залегнали в длъжностната характеристика на Главния диригент на Симфоничния oркестър при БНР, безпрецедентни опити за намеса в програмната политика на оркестъра, която би трябвало да е приоритет на Художествения съвет, както и крайно лимитираният бюджет на Симфоничния оркестър, който по никакъв начин не кореспондира с качествата на този колектив.
Тази моя позиция е основната причина за опитите да бъда дискредитиран с всички средства. Статията, поместена във в. "Култура", преди да е взето окончателното решение на УС на БНР, е поредното доказателство за това. Бих могъл само да изразя съжаление, че уважаем вестник като "Култура" може да си позволи да бъде използван за недостойни цели.

София, 30.11.2002 г.

Милен Начев