Маргарит Минков в Плевен
"...дойдох през 1969 година в София от Плевен с един куфар ръкописи и две ризи, като смятах, че всичко ще бъде отпечатано и куфарът е достатъчен...", казва напусналият ни преди време писател Маргарит Минков. И затова не е случайно, че именно в Плевен на 28 ноември т.г. под наслов "И посях светкавици, дъждове поникнаха" се проведе вечер, по повод 55 години от рождението и 5 години от смъртта на Марго. Тя бе блестящо организирана от ДТ-Плевен, Община Плевен и читалище "Съгласие". Вечерта беше водена от драматурга на театъра Кремена Димитрова. Интересни впечатления от съвместната им работа сподели проф. Пламен Марков, съпругата на писателя Ина Минкова говори за морала и самовзискателността на Марго, а Никола Вандов представи и първата му книга с пиеси "Пиеси I". Актьорите от ДТ-Плевен Гергана Бърдарова и Емил Качаунов четоха негови стихове, а колегите им от ДТ-Шумен Албена Начева и Валентин Ченков представиха откъс от "Камината" (постановка Надежда Асенова), сякаш да ни убедят отново, че "декорът подпира на върха си небесата".
С пиесите си, с приказките си, с поезията си Маргарит Минков ще се завърне в родния си град. Мисля, че всички присъстващи на вечерта си дадоха сметка, че Плевен все още му е длъжник...

Н. В.