Управителният съвет на Българското национално радио реши да освободи г-н Милен Начев по взаимно съгласие. Той подаде молба за напускане от 1 декември т.г. Разбрахме, че има намерение да пътува за САЩ, където има творчески ангажименти. Високо ценя таланта на Милен Начев и това, което той направи, за да изведе Симфоничния оркестър на Българското национално радио на челна позиция, и му желая успех. Отправените към него обвинения не са в компетентността на УС на БНР. Възникналият спор между него и други външни лица не може да бъде решен от нас. Заинтересованите трябва да се обърнат към компетентните инстанции.

Поля Станчева
генерален директор


Бел ред. След горните две обяснения могат да се направят поне три извода: първият е, че въпреки обтекаемостта в думите на генералната директорка, в радиото наистина се е случило нещо неприятно, което УС всячески желае да потули; вторият е, че след отсъствието на "правни основания" за санкция, Милен Начев се е спрял на изпитаната тактика за "нападението като най-добрата отбрана"; третият е, че въпреки привидно миролюбивия финал, около ръководството (художествено и административно) на радиооркестъра се събира гной, която рано или късно някъде ще пробие. Дано не замърси цялата среда.
К