Изборът на "Култура"


Вера Мутафчиева
Антонина Желязкова

Две

ИК Гутенберг
София, 2002
Цена 5 лева